'At work for a better life, a better world for all !'

(Kazuma Tateisi)


'Prácou za lepší život a lepší svet pre všetkých !'

Človek je tvor rozumný a preto už od nepamäti rozmýšľal nad tým, ako si svoju opakovanú a monotónnu prácu čo najviac zjednodušiť, zefektívniť, urýchliť a uľahčiť. Je to prirodzená a stále napredujúca evolúcia.

Automatizácia je odvetvie priemyslu, ktoré sa zaoberá vývojom a konštruovaním automatických a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, ktoré nahrádzajú prácu ľudí. Vrcholom automatizácie je produkcia hotových výrobkov bez priameho zásahu človeka, pomocou plne automatických výrobných liniek, prevádzok a závodov. Automatizácia nevylučuje účasť človeka v technologickom postupe, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom sofistikovanej automatizácie stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie.

Automatizácia je prienikom poznatkov mnohých oborov, najmä elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Integruje ich a vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania nákladov a zlepšovania opakovateľnej kvality výrobkov. To všetko v konečnom dôsledku spôsobuje vyššiu produktivitu práce a redukciu vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku únavy a ľudského faktora.